Blog
Video

Ľahšie to ide ľahšie (video)

Záznam zo súťaže Ľahšie to ide ľahšie.

Read More
Zábava

Cesta: Časť druhá (poviedka)

Pútnik na drobnú chvíľu zaváhal. Chcú ho poslať na cestu južným smerom, sprevádzať transport, ktorý mal namierený zrejme do jednej z Kolónií.

Read More