Video

Ľahšie to ide ľahšie (video)

Záznam zo súťaže Ľahšie to ide ľahšie.

Video

Šprintuj a uvažuj! (video)

Video zapojené do súťaže Pohni kostrou! Povedz áno športu.