Video

Jeden deň “našich Viedenčanov” (video)

Krátky dokument o hospitačnom pobyte žiakov našej školy na Wiedner gymnáziu vo Viedni.